Usługi

Biuro oferuje natępujące usługi:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenia ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • prowadzenia ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)
  • rozliczenia roczne

 

[Strona główna] [O Firmie] [Usługi] [Cennik]