Cennik

Koszt usług świadczonych przez biuro rachunkowe:

  • KPiR od 120 zł (netto) miesięcznie
  • Księgi Handlowe od 500 zł (netto) miesięcznie
  • Obsługa podatkowa oraz ZUS pracownika 20 zł (netto)

Stawka za usługi Biura określana jest przy podpisywaniu umowy i pozostaje niezmienna przez cały rok podatkowy, jeżeli nie nastąpiło radykalne zwiększenie lub zmniejszenie wykonywanej przez Biuro pracy. Na nowy rok podatkowy cena jest waloryzowana o wskaźnik inflacji podany przez Prezesa GUS i każdorazowo przedstawiana do akceptacji przez klienta. Płatność następuje zawsze z dołu po wykonaniu przez Biuro usługi.

W ramach opłaty za KPiR jest zawarte zeznanie roczne właściela oraz jego deklaracje ZUS

Odbiór dokumentów z siedziby klienta - GRATIS!

[Strona główna] [O Firmie] [Usługi] [Cennik]