Cennik - Biuro Rachunkowe Małgorzata Styrna

32 258 56 53

605 858 137

FINANCIAL
Przejdź do treści
Cennik
Koszt prowadzenia przez Biuro ksiąg rachunkowych wynosi 1000,00 zł za pierwsze 100 zaksięgowań oraz dodatkowo od 100 zł do 200 zł za każde następne 100 zaksięgowań (koszt zaksięgowań uzależniony jest od ich skomplikowania np. dokumenty SAD, koszty zagraniczne, obrót wierzytelnościami).
Ceny podane są w złotych polskich oraz nie zawierają 23% podatku VAT. Dodatkowo miesięczny koszt obsługi podatkowej, jak i ZUS pracownika zatrudnionego w firmie obsługiwanej przez Biuro wynosi 25,00 zł (brutto) miesięcznie i obejmuje prowadzenie karty wynagrodzeń pracownika na komputerze, wykonywanie deklaracji PIT-4, deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzanie listy płac oraz na koniec roku roczne rozliczenie pracownika (P1T-40, PIT-11).
Wróć do spisu treści