Biuro Rachunkowe Małgorzata Styrna

32 258 56 53

605 858 137

FINANCIAL
Przejdź do treści
Kwalifikacje

Świadczę usługi w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 22682. pod adresem: ul Sokolska 51/1, Katowice, NIP: 627-154-86-12. Działalność w zakresie usług księgowych prowadzę od 1994 roku. Posiadam wykształcenie ekonomiczne oraz świadectwo kwalifikacyjne Nr 20646700 wydane przez Ministra Finansów odnośnie kwalifikacji uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Zasady

Stawka za usługi Biura określana jest przy podpisywaniu umowy i pozostaje niezmienna przez cały rok podatkowy, jeżeli nie nastąpiło radykalne zwiększenie lub zmniejszenie wykonywanej przez Biuro prace. Na nowy rok podatkowy cena jest waloryzowana o wskaźnik inflacji podany przez Prezesa GUS i każdorazowo przedstawiana do akceptacji przez Klienta. Płatność następuje zawsze z dołu po wykonaniu przez Biuro usługi.
Zakres

Uprzejmie informuję, że w szczególności polecam usługi w zakresie:
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
  • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenia ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenia ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT,
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS).
Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małgorzata Styrna

40-087 Katowice, ul. Sokolska 51/1
Godziny pracy biura: Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 16:00
Telefon kontaktowy: 32 258 56 53
Telefon komórkowy: 605 858 137
Adres e-mail: biuro@styrna.eu
NIP: 627-154-86-12
Wróć do spisu treści